Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Yatırım ve ihracat vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi.

Kurul tarafından toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, EKK’nın 2023 yılının altıncı toplantısını gerçekleştiği belirtildi.

Kasım ayı başında 5 yıllık kalkınma hedeflerini ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan uzun vadeli kalkınma stratejisine yön verecek olan 12. Kalkınma Planı’nın yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede Türkiye’nin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamanın hedeflendiği belirtildi.

“İHRACAT FİNANSMANI İMKANI ARTIRILACAK”

Açıklamada EKK Toplantısı’nda ele alınan hususlar ise şu şekilde özetlendi:

“12. Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme süreci ele alınmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecektir. Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşülmüştür. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Mesleki eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliği oluşmuştur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x